Duurzaam als basis

In de opstart fase van Hjelpe ben ik nog erg bezig met wat de essentie van mijn dienstverlening wordt. Zoals elders aangegeven is mijn aanbod breed. Van persoonlijk opruim assistent naar office management, van project management assistent tot ambtelijk secretaris tot begeleider bij duurzaam leven. Iemand attendeerde me op het belang van het volgen van je hart, wat is jouw doel op aarde?

  • Your purpose comes first – what do you think you should be doing on this earth? How do you see yourself contributing and bringing value to life?
  • Your vision comes next – what is the overall objective within your purpose, namely how do you visualize the end state (after your business develops)?
  • Your tasks comes lastly – How will you build your business to attain your vision? What tasks, in which year, etc…

Wat mij vooral drijft is duurzaamheid, hoe kunnen we er samen voor zorgen dat we niet aan onze welvaart ten onder gaan. En ook heel belangrijk hoe kan het eerlijker.

Als ik dat toepas op bijvoorbeeld het opruimen dan betekent dat dat herbestemming een belangrijk aspect is. Bij een verhuizing kan gelijk gekeken worden naar de overstap naar een groene energiemaatschappij. En bij een project kan gestreefd worden naar een papierloze omgeving.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *